Προχωρά η εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά των οικογενειών των προσφύγων που φιλοξενούνται στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. 100 παιδιά άρχισαν να φοιτούν σε 6 δημοτικά της Καβάλας σε μεσημβρινά και απογευματινά τμήματα 

 

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με λεωφορεία κάθε μεσημέρι μέσα από τη δομή. Τους  μαθητές μέχρι την τάξη της Β' δημοτικού συνοδεύουν οι γονείς τους καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί η μεταφορά τους με συνοδό. 

 

Τέλος εδώ και λίγες εβδομάδες μέσα στη δομή λειτουργεί νηπιαγωγείο για μικρότερα παιδιά ενώ παιδιά μεγαλύτερων τάξεων που γνωρίζουν ελληνικά φοιτούν σε γυμνάσια και λύκεια της πόλης