Συνεδριάζει εξ αποστάσεως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα το δημοτικό συμβουλίου Παγγαίου. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου για το 2021.

 

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ∆ήμου Παγγαίου οικ. έτους 2021

 

Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων ∆ ́Τριμήνου οικον. έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ∆ήμου Παγγαίου οικον. έτους 2020

 

Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών

      

Περί έγκρισης κοπής: α) δύο (2) κεκλιμένων δέντρων πεύκης στην Κοινότητα Ελευθερών της ∆ημοτικής Ενότητας Ελευθερών του ∆ήμου Παγγαίου και β) δύο (2) ξερών δέντρων πλάτανου στην Κοινότητα ∆ωματίων της ∆ημοτικής Ενότητας Πιερέων του ∆ήμου Παγγαίου