Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 19:00 με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο: 45η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης-46η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 3ο: 47η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 4ο; 48η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 5ο; 49η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 6ο: 50η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020

ΘΕΜΑ 7ο; Περί διανοίξεως των δημοτικών οδών : α) μεταξύ των Ο.Τ. 54 και Ο.Τ. 53Β, και β) μεταξύ των Ο.Τ. 53Β και Ο.Τ. 53, και περί αποζημίωσης των δικαιούχων των επικείμενων κατασκευών του νυν Ο.Τ. 53Β, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Ηρακλείτσας