Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, εντάχθηκαν στον άξονα "Περιβάλλον", του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", δυο σημαντικά έργα που αναμένεται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου του Δήμου Καβάλας και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της ΔΕΥΑΚ.

 

Πρόκειται για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας - ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας, προϋπολογισμού 14.580.000 ευρώ, και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος εξοπλισμού απομακρυσμένης αναγνώρισης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 3.000.000 ευρώ.

 

Η κατασκευή των νέων δικτύων ύδρευσης αφορά τρεις περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα:

 

- Το εμπορικό κέντρο και την περιοχή " Πεντακόσια - Αγία Βαρβάρα"

- Τις παροχές Αγία Παρασκευή, Άγιος Λουκάς και Νεάπολη

- Την περιοχή του Περιγιαλίου

 

Στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να κατασκευαστούν 192 km αγωγών ύδρευσης, οι οποίοι θα συνθέτουν το πρωτεύον και το δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης, αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες και μετατοπίσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

 

Η εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης αναγνώρισης μετρήσεων, περιλαμβάνει την προμήθεια ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών, διατάξεων ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου, σταθμών μέτρησης πίεσης παροχής και υπολειμματικού χλωρίου και τηλεματικού σταθμού παρακολούθησης ποιότητας νερού στη Δεξαμενή Κεφαλής Σήραγγος, στην πόλη της Καβάλας.

 

Η ένταξη των δυο έργων της ΔΕΥΑΚ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης", συναρτάται άμεσα με το αποτέλεσμα των συστηματικών ενεργειών στις οποίες προέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ερχόμενος σε επαφή με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου.