Στην επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης να εισάγετε θέμα σχετικά με την μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των καθαριστριών/των των σχολείων σε συμβάσεις πλήρους, με την παρακάτω εισήγηση:

 

 

«Για τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της υγιεινής - καθαριότητας των σχολικών μονάδων της πόλης και των χωριών, εν μέσω μάλιστα πανδημίας, εγκρίθηκαν για το Δήμο μας από το υπουργείο 86 σχολικές καθαρίστριες, 72 εκ των οποίων μερικής απασχόλησης. 

 

 

Ο αριθμός αυτός δεν αρκεί για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών καθαριότητας, για την ασφαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και για να υπάρχει σε κάθε σχολείο καθαρίστρια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

 

Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τη μετατροπή των 72 συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

 

 

Παράλληλα και επειδή ούτε αυτό το μέτρο, όσο αναγκαίο και αν είναι, δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες, συνεχίζουμε να διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους την κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία με την πρόσληψη επιπλέον καθαριστριών με πλήρες ωράριο.

 

 

Η χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία τους πρέπει να εξασφαλιστεί από την κυβέρνηση, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο Καβαλιώτικος λαός πληρώνοντας από την τσέπη του αυτά που το κράτος οφείλει να έχει εξασφαλισμένα για τις ανάγκες των παιδιών μας.

 

 

Ο δήμος μας θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να μην περιέλθει σε αδυναμία κάλυψης των αναγκών καθαριότητας των σχολείων του Δήμου, που εμφανίζονται αυξημένες πλέον, λόγω της πανδημίας του COVID-19, καθώς γνώμονας της δράσης μας είναι πάντα οι λαϊκές ανάγκες και ιδιαίτερα οι ανάγκες των παιδιών μας».

Καβάλα 22-09-2020

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ