Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, στις 13.00’ με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς. Αυτό σημαίνει ότι η συνεδρίαση δεν θα μεταδοθεί Live.

 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

1.     Έγκριση 10ης αναμόρφωσης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

2.     Έγκριση 11ης αναμόρφωσης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

3.     Έγκριση  περί «Ειδικοτήτων  ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Καβάλας, για το σχολικό έτος 2020-21»

4.     Περί έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου κ. ΜΑΡΕΜΟΓΛΟΥ ΑΛΙΑΤΙΝ του ΤΕΦΙΚ

5.     Μετατροπή άδειας πλανόδιου εμπορίου σε άδεια στάσιμου εμπορίου (κ. Βράνα Δημήτριου)

6.     Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

7.      Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο : « Οικοτουριστική διαδρομή για την παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή Κεραμωτής του Δήμου Νέστου »

8.     Αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων για 25 έτη με 10 έτη παράταση σύμφωνα με τον Ν.4061/12 στον Οικισμό Κεραμωτής (Συμπληρωματική Διανομή έτους1988)  στα με αριθμό κοινόχρηστα οικόπεδα: 681 (Ε= 5012,45 τ.μ.), 682β (Ε=2671,04 τ.μ), 683 (Ε= 5491,45τ.μ.), 677 (Ε= 4639,00 τ.μ.), 678 (Ε=5627,00 τ.μ.), 679 (Ε= 4985,00 τ.μ.). για την δημιουργία υποδομών που συμβάλλουν στην βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

 

9.     Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. 5046/2018 μελέτης για την «Αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο

 

10.  Εξέταση αιτήματος για θέση στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου με την επωνυμία: “HOLIDAY”, ιδιοκτησίας Ταταρίδη Σταύρου στην Κοινότητα Κεραμωτής

 

11.  Έγκριση επέκτασης  του έργου «e-Social Health Care» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA και κωδικό MIS 5012037") από το Δήμο Νέστου και συγκρότηση ομάδας έργου

 

12.  Έγκριση υποβολής πρότασης στην με αριθ. 11/2017 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

 

13.  Έγκριση υποβολής πρότασης στην με αριθ.12/2017 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων ατόμων ΑΜΕΑ κτλ 

 

14.  Έγκριση αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ με βάση το αρ.43 παρ.5α του Ν.4684/2020 

 

15.  Έγκριση παραχώρησης χρήσης του πρώην ΚΕΓΕ προσωρινά, στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε.»

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση.