Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με ένα θέμα που «καίει» πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων στη Θάσο, έκανε η βουλευτής του Μέρα25 Φωτεινή Μπακαδήμα

 

Από λάθος υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, έχει καταχωρηθεί ένας πλασματικός συντελεστής αντικειμενικής αξίας, πενταπλάσιας από το κανονικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές προς τα πάνω και μάλιστα σε απίθανες κλίμακες ενώ τα θύματα αυτού του λάθους χάνουν δικαιώματα όπως η αναγνώριση των δικαιωμάτων των τριτέκνων ή η υπαγωγή σε ρυθμίσεις δανείων κ.α. 

 

Αποτέλεσμα αυτής της στρέβλωσης είναι να καλούνται ιδιοκτήτες ακινήτων που σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται «φιλέτα» να πληρώσουν σε φόρους λίγων ετών ολόκληρη την πραγματική αξία των ακινήτων τους. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις ιδιοκτητών που χάνουν τα λιγοστά ακίνητα που κληρονόμησαν από παππούδες και γιαγιάδες, αφού αδυνατούν να πληρώσουν τους υπέρογκους φόρους. 

 

Το θέμα έχει φέρει στη δημοσιότητα, έως τώρα, πολλές φορές η εφημερίδα «Θασιακή» αναδεικνύοντας τις προσπάθειες των θιγόμενων να διορθωθεί το λάθος – ένα λάθος που παραδέχονται μεν ανοιχτά οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά… αρνούνται να διορθώσουν, λέγοντας σε επίσημη αλληλογραφία ότι μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα είναι η εντολή του ίδιου του υπουργού

 

Η ερώτηση της βουλευτή Φωτεινής Μπακαδήμα στον υπουργό Οικονομικών είναι η εξής: 

 

Θέμα: «Διόρθωση Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου ζώνης Ε οικισμού Θάσου και αποκατάσταση αδικιών προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες»

 

Ο λανθασμένος υπολογισμός του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) έχει οδηγήσει σε ένα χρόνιο πρόβλημα άδικης φορολόγησης των ακινήτων της ζώνης Ε του οικισμού Θάσου που έχει ως αποτέλεσμα τον πενταπλασιασμό των αξιών των ακινήτων της περιοχής, με πολλαπλές συνέπειες στη φορολογία και στη δυνατότητα πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές  εκατό περίπου οικογενειών της Θάσου.  

 

Συγκεκριμένα, το ζήτημα αφορά τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και το πρόβλημα εντοπίζεται  σε ένα λάθος που υπάρχει στους πίνακες τιμών και χαρτών του Υπουργείου Οικονομικών, όπου ο Σ.Α.Ο. της ζώνης Ε΄ εντός της ΧΧΧΙV του Οικισμού Λιμένα Θάσου, όπου ο συντελεστής έχει υπολογιστεί λανθασμένα σε 1,60 ενώ το ορθό είναι 0,30, όπως αποδεικνύεται από το ΠΔ 453/1998.

 

Ο συντελεστής Σ.Α.Ο. είναι η μετονομασία του συντελεστή δόμησης (Σ.Δ)  που εφαρμόζει το σύστημα Αντικειμενικών Αξιών (1067780/82/Γ0013ΠΟΛ 1149/9-6-1994). Όταν πρόκειται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας  αξίας και προσδιοριστικό στοιχείο αυτής είναι ο Σ.Α.Ο., στην περίπτωση που δεν ταυτίζεται με τον Σ.Δ, η αξία που προκύπτει είναι διαφορετική για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται και διαφορετική στον ΕΝΦΙΑ. Αυτό συμβαίνει διότι  ο συντελεστής  Σ.Α.Ο στον ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά από τις αποφάσεις του Υ/ΓΟΥ Οικονομικών, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης (Σ.Δ) που ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός. Ένα διοικητικό λάθος της επιτροπής του άρθρου 41 Νομού Καβάλας του ν.1242/82, μεταφέρθηκε στην ΠΟΛ 1033/27-2-2007 (ΦΕΚ 269Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έκτοτε ισχύει μέχρι σήμερα χωρίς να διορθωθεί.                                                                          

 

Όπως αναφέρθηκε, το εν λόγω λάθος οδήγησε σε πενταπλασιασμό των αξιών των ακινήτων της περιοχής με πολλαπλές επιπτώσεις στους πολίτες λόγω «μεγάλης ακίνητης περιουσίας» η οποία, όμως, είναι πλασματική όπως: 

 

(α)  επιπλέον φορολογία,

 

(β) επιβάρυνση από την κλιμακούμενη φορολόγηση,

 

(γ) μη αναγνώριση δικαιωμάτων ως τρίτεκνοι και ως γονείς με χαμηλά εισοδήματα με τέκνα που σπουδάζουν,

 

(δ) μη υπαγωγή στη ρύθμιση δανείων κ.α.                                                                                                                  

 

Οι πολίτες έχουν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (Γ. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Δ.Ο.Υ Καβάλας, Δήμο Θάσου, Συνήγορος Του Πολίτη κλπ.) χωρίς ακόμη να έχουν δικαιωθεί.

 

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία (10/7/2018) απάντηση του Συνηγόρου Του Πολίτη, προκύπτει ότι, από το σύνολο της ανταλλαγείσης αλληλογραφίας, το ζήτημα είναι σε γνώση όλων των αρμοδίων. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, αρμόδια για τυχόν τροποποίηση του επίμαχου συντελεστή, είχε επισημάνει σε έγγραφό της (ΔΤΥ Δ 0007089 ΕΞ 2018/25-4-2018) ότι διόρθωση του Σ.Α.Ο. μπορεί να γίνει μόνον εφόσον δοθεί εντολή από τον ΥΠ/ΓΟ ΟΙΚ/ΚΩΝ για πανελλαδική αναπροσαρμογή των συντελεστών και ζωνών του Αντικειμενικού συστήματος.

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,   

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεται να διορθώσει τους συντελεστές και να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει προκληθεί στους εν λόγω πολίτες;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα