Το Λιμεναρχείο Θάσου ενημερώνει πως για οποιαδήποτε συναλλαγή με την υπηρεσία για την οποία απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 25930 22106 και 25930 22355 για τον καθορισμό ραντεβού. 

 

Επίσης αναστέλλεται

 

η απαίτηση θεώρησης ημερολογίων αλιευτικών σκαφών 

 

η καταχώρηση ειδικών εργαλείων αλίευσης 

 

η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας

 

και πράξης εγγραφής μικρών σκαφών