Το Εργαταϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Καβάλας σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ Καβάλας (υπεύθυνη κα Κουκολιάτα) γνωστοποιεί στα σωματεία της δύναμής του και σε χώρους εργασίας εργαζομένων ότι βρίσκεται σε θέση αν του ζητηθεί να παρευρεθούν και να γνωστοποιήσουν τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να παίρνονται και να τηρούνται προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις εξάπλωσης του κορωνοϊού.