Όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας υπέβαλλαν προς την Διοίκηση της ΠΑΜΘ επερώτηση σχετική με την διακοπή των δειγματοληψιών για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων από τα ποτάμια, τις λίμνες και το θαλάσσιο μέτωπο. Η Επερώτηση έγινε ύστερα από περιστατικό περιβαλλοντικής μόλυνσης στην Βουλγαρία, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, που προκάλεσε θάνατο ψαριών στον ποταμό Έβρο, είχε σαν συνέπεια την έκδοση ανακοίνωσης από την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ με την οποία συνιστάται η αποφυγή αλιείας και άρδευσης.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: Διακοπή από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας δειγματοληψιών νερών από το 2014 για ανίχνευση βαρέων μετάλλων.

Με αφορμή το περιβαλλοντικό επεισόδιο που έλαβε χώρα στην Βουλγαρία την 25η Ιανουαρίου 2020 και προκάλεσε κατά συρροή θανάτους ψαριών στον ποταμό Έβρο, με συνέπεια την σύσταση αποφυγής αλιείας και άρδευσης, θα παρακαλούσαμε να μας απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

Ιστορικό: Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του Σχεδίου διαχείρισης των Λεκανών απορροής Ποταμών το έτος 2012, μια “περίεργη” μελέτη του 2008 ενοχοποιούσε τα νερά του ποταμού Νέστου και κατά συνέπεια και μια ευρεία θαλάσσια περιοχή από τη Νέα Καρβάλη έως και το Βιστωνικό Κόλπο. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν να κινδυνεύει η θαλάσσια αυτή περιοχή αλλά και ο ποταμός Νέστος, να χαρακτηριστούν μολυσμένα και να απαγορευθεί η αλιεία και η άρδευση. Τότε η Διοίκηση της Περιφέρειας αμφισβήτησε τη μελέτη και σε συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία Υδάτων έδωσε εντολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προβεί σε συνεχής δειγματοληψίες υδάτων σε εβδομαδιαία βάση από τον ποταμό Νέστο και τις ενοχοποιημένες περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονταν και οι σημαντικότερες λιμνοθάλασσες της ΠΑΜΘ. Τα δείγματα εστέλλοντο για έλεγχο ύπαρξης βαρέων μετάλλων σε πιστοποιημένο κρατικό εργαστήριο του ΚΕΕΛΠΝΟ στην Λάρισα. Τα βαρέα μέταλλα είναι αυτά που προκαλούν μόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος και το καθιστούν μη κατάλληλο για επαφή με τον άνθρωπο, αμέσως και εμμέσως.

 

 

Μετά την μεγάλη προσπάθεια του προσωπικού του Τμήματος και εφόσον όλα τα αποτελέσματα ανέφεραν μη ανιχνεύσιμες ποσότητες βαρέων μετάλλων, τα ύδατα απενοχοποιήθηκαν και το Σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών απορροής για την Περιφέρειά μας δεν περιελάμβανε απαγορεύσεις, αλλά μόνον επιφυλάξεις για κάποια σημεία.

 

Ύστερα από το γεγονός αυτό η Διοίκηση έδωσε εντολή για τη συνέχιση των δειγματοληψιών, πάντα για βαρέα μέταλλα, τόσο στον ποταμό Νέστο, όσο και στον ποταμό Έβρο, τα οποία είναι ποτάμια που μεταφέρουν νερά προερχόμενα κυρίως από άλλες χώρες, όσο και σε άλλα σημεία όπως των ποταμών Κομψάτου, Κόσυνθου, Μαρμαρά, Ερυθροπόταμου, αλλά και το θαλάσσιο μέτωπο και τις λίμνες και λιμνοθάλασσες.

 

Σκοπός της τότε Διοίκησης ήταν να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για τον έλεγχο των Υδάτων.

 

Για το σκοπό αυτό κατά την παράδοση της Διοίκησης τον Αύγουστο του 2014 έγινε σχετική ενημέρωση από τον Κώστα Κατσιμίγα, ο οποίος είχε τότε την ιδιότητα του Εκτελεστικού Γραμματέα, προς τον Νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη.

 

Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε μετά την αλλαγή της διοίκησης ουδεμία δειγματοληψία έγινε, αλλά και η υπηρεσία ουδεμία εντολή έλαβε για τη συνέχιση ή τη διακοπή δειγματοληψιών.

Ερωτώνται

ο Κος Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

1. Ποιος ο λόγος της διακοπής των δειγματοληψιών για ανίχνευση βαρέων μετάλλων;

2. Εδόθη σχετική εντολή για διακοπή ή για συνέχιση; 2

3. Η υπηρεσία αυτοβούλως διέκοψε τις δειγματοληψίες από το Σεπτέμβριο του 2014 και, εάν ναι, υπήρξε κάποιος λόγος;

4. Σκοπεύει η διοίκηση να δώσει εντολή για την συνέχιση των δειγματοληψιών, προκειμένου να υπάρξει μια βάση δεδομένων, καθ’ όσον η ενοχοποίηση ή απενοχοποίηση των υδάτων δεν προκύπτει από μεμονωμένες, αλλά από συνεχείς και σε βάθος χρόνου μετρήσεις;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Κωστας Κατσιμίγας
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης

Νίκος Αργυρίου
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου

Ριτβάν Κουράκ
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης

Δημήτρης Λυμπεράκης
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Καβάλας

Σερκάν Μαχμούτ
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης

Χρήστος Χατζηπέμου
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης