Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» αναστέλλεται η λειτουργία 37 νέων τμημάτων  των Πανεπιστημίων της χώρας.

 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν 4 τμήματα του νεοσύστατου Διεθνούς Πανεπιστημίου, ένα εκ των οποίων θα λειτουργούσε στην Καβάλα.

 

 

Εάν σε αυτή την αρνητική εξέλιξη συνυπολογίσουμε και την κατάργηση των δύο τμημάτων τεχνολογικής εκπαίδευσης, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει να  λειτουργήσουν στην πόλη μας, μπορούμε να εξάγουμε το ασφαλές συμπέρασμα ότι οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας στα εκπαιδευτικά θέματα βλάπτουν σοβαρά την περιοχή μας.

 

 

Παράλληλα, η απόφαση οικονομικής ενίσχυσης της Θεολογικής Σχολής της Βοστώνης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στερεί από την κυβέρνηση και το πλέον ισχνό επιχείρημα για την κατάργηση των εγχωρίων πανεπιστημιακών τμημάτων  και καταδεικνύει την προχειρότητα και την επικοινωνιακή τακτική με τις οποίες πορεύεται. Μόνο που αυτή η πορεία της, έχει θύματα την χώρα και όλους τους πολίτες της.

Η Νέα Δημοκρατία βλάπτει τη χώρα και την Καβάλα.

 

Καβάλα 13/01/2020

Γραφείο Τύπου

ΣΥΡΙΖΑ

Καβάλας