Επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καβάλας προς τον διοικητή Τάσο Καρασαββόγλου η οποία κοινοποιείται και στον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρη Τσαλικάκη. 

 

Κύριε Διοικητά

 

Για την οριακή κατάσταση λειτουργίας στην οποία περιήλθε το Νοσοκομείο Καβάλας εξαιτίας των πράξεων, των εσκεμμένων παραλείψεων, της μισαλλοδοξίας  και του ρεβανσισμού που αποτελούν ημερήσια διάταξη, έχετε ήδη ενημερωθεί. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή τείνει όχι μόνο να  παγιωθεί αλλά  καθημερινά δυσχεραίνει ,σε βάρος της παροχής υπηρεσιών , της υγείας και της επαγγελματικής υπόστασης των εργαζομένων, δίχως ,μέχρι σήμερα  τουλάχιστον, να υπάρχει έστω και απόπειρα να αναχαιτιστεί η ανεξέλεγκτη δράση αυτών, που  έχουν αναγάγει σε αυτοσκοπό την ολοκληρωτική κατάρρευση του Νοσοκομείου και την εξόντωση των εργαζομένων πριν αναλάβει καθήκοντα η επόμενη διοίκηση !

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το οποίο σας διαβιβάζουμε, οι ελλείψεις σε νοσηλευτές ξεπερνούν σε  ποσοστό  το 40%, είναι δε κατά 30 λιγότεροι από το 2015 και συνολικά 150 λιγότεροι των οργανικών θέσεων. Να σημειωθεί πως τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται βάσει  του οργανογράμματος του 2012 το οποίο δεν υλοποιείται στην πράξη κατά συνέπεια οι πραγματικές ελλείψεις είναι πολύ περισσότερες. Τις τελευταίες ημέρες προτρέπονται οι τμηματάρχες να καταρτίζουν προγράμματα εργασίας δίχως την απαραίτητη εβδομαδιαία ανάπαυση ! Αν στα προαναφερόμενα προστεθεί και η κατανομή του προσωπικού στη  βάση υποκειμενικών  κριτηρίων, η κατάσταση ξεπερνά τον χαρακτηρισμό ‘’οριακή’’, το αίσθημα δε της αναξιοκρατίας είναι  κυρίαρχο!

 

Οι Τραυματιοφορείς του Νοσοκομείου, μετά την μετακίνηση των πρώην σχολικών φυλάκων στο Δήμο Καβάλας,( για την οποία ο διοικητής γνώριζε από τον Μάρτιο του 2019 αλλά δεν έπραξε απολύτως τίποτα παρά τις επίμονες οχλήσεις  και παρακλήσεις μας, και  μόνο αφού αποχώρησαν προχώρησε σε πρόσληψη 3 μέσω ΚΟΙΣΠΕ, οι οποίοι αφενός δεν εργάζονται σε κυκλικό ωράριο και αφετέρου οι συμβάσεις τους λήγουν στο τέλος του χρόνου δίχως μέχρι σήμερα να πράξει οτιδήποτε  στην κατεύθυνση της παράτασης ή της ανανέωσης), έχουν απομείνει 8 μόνιμοι και 6 ΙΔΟΧ (με περιορισμένες δυνατότητες στην εκτέλεση ωραρίων λόγω των συμβάσεων τους) σε κυκλικό ωράριο το οποίο εκτελείται σε αριθμό μικρότερο των ορίων ασφαλείας, απασχολούνται σε 35.000 m2, είναι επιφορτισμένοι με την μετακίνηση ασθενών του ΤΕΠ προς τα απεικονιστικά εργαστήρια και στις κλινικές που θα νοσηλευτούν καθώς και με τις μεταφορές όλων των νοσηλευομένων προς τα χειρουργεία ή τα εργαστήρια. Είναι αντιληπτό πως και να αποκτήσουν την ικανότητα του διακτινισμού   είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους! Τα αποτελέσματα από τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων είναι ήδη ορατά !

 

Στα Ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια οι 13 εναπομείναντες σε κυκλικό ωράριο χειριστές, στους οποίους, μέχρι σήμερα, οφείλονται 585 ημέρες ανάπαυσης και μέχρι το τέλος του έτους πολύ περισσότερες,  αφού ο Διοικητής εμμένει στην άρνησή του για την πρόσληψη  2 τουλάχιστον επικουρικών χειριστών άμεσα εντός του 2019 και άλλων 5 στις αρχές του 2020 με τον νέο προϋπολογισμό του ιδρύματος, παρά του γεγονότος  πως γνωρίζει πως έως το τέλος του έτους θα αποχωρήσουν προς συνταξιοδότηση άλλοι 2 χειριστές όπως επίσης γνώριζε ,είχε ενημερωθεί εγγράφως από τον διευθυντή του Ακτινολογικού τμήματος για τις επερχόμενες αποχωρήσεις ήδη από τον Μάιο του 2018, και δεν έπραξε απολύτως τίποτα, ακριβώς την ίδια απραξία επιδεικνύει σήμερα προκειμένου να παραδώσει  άλλη μία ωρολογιακή βόμβα αφού ,με μαθηματική ακρίβεια, θα κριθεί αναγκαίο  να ανασταλούν επ’αορίστου  και άλλες πρόσθετες λειτουργίες του τμήματος και μετά βίας θα υποστηρίζεται η 24ωρη εφημέρευση!

 

Κύριε Διοικητά

Για όλα τα προαναφερόμενα και για πολλά ακόμη που ελπίζουμε να μας δώσετε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε δια ζώσης , θεωρούμε την παρέμβαση σας επιβεβλημένη. Είναι άμεση ανάγκη ,στο Νοσοκομείο Καβάλας , η πρόσληψη Νοσηλευτών τουλάχιστον στο επίπεδο της στελέχωσης που υπήρχε το 2015, η πρόσληψη Τραυματιοφορέων με πλήρη απασχόληση ,άμεσα ,τουλάχιστον άλλων 7 ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των μετακινημένων στο Δήμο Καβάλας και να αποκατασταθεί η λειτουργία στα όρια ασφαλείας, και η πρόσληψη 2 χειριστών εντός του έτους 2019 και άλλων 5 στις αρχές του 2020 προκειμένου να αποτραπεί η περεταίρω συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου και να αποκατασταθεί η νομιμότητα στα προγράμματα και στις συνθήκες εργασίας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                               ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ