Έπειτα από την παραίτηση του Επικεφαλής του Συνδυασμού "Σώστη Επιλογή" κ. Ξουλόγη Βασίλη, η Δημοτική Ομάδα επέλεξε για Επικεφαλής του Συνδυασμού τον κ. Μπαταλογιάννη Δημήτριο. 

 

 

Για την Δημοτική Ομάδα, 

Μπαταλογιάννης Δημήτριος 

 

κιν. 6947193380 

 

email: [email protected]