Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 8 ατόμων στο νοσοκομείο Καβάλας με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. 

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες που πρόκειται να προσληφθούν είναι οι εξής: 

 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1

ΠΕ Ψυχιάτρων 1

ΠΕ Ψυχολόγων 1

ΤΕ Εργοθεραπευτών 1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1

ΤΕ Νοσηλευτών 1

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1