Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 10 Ιουλίου στις 20:00 το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2019

ΘΕΜΑ 2ο

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 4ο

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 5ο

Αποδοχή χρηματοδότησης-22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 6ο

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Τοπογραφικού διαγράμματος για την Υφιστάμενη Λαϊκή Αγορά της Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου 

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση της αριθ. 42/2019  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση Απολογισμού νομικού προσώπου «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» οικ. Έτους 2019» 

ΘΕΜΑ 9ο

Ανάκληση της αρ. 327/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Παγγαίου που αφορά "Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στην  Ν. Ηρακλείτσα"

ΘΕΜΑ 10ο

Συγκρότηση Eπιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (Αρ. Μελ. 1031/2015 - Προϋπολογισμός 280.000,00€)

ΘΕΜΑ 11ο

Συγκρότηση Eπιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου  "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΚΑΙ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" (Αρ. Μελ. 1007/2018 - Προϋπολογισμός 68.000,00 €)

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου :"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" (Αρ. μελ. 1010/2014 - Προϋπολογισμός 4.410.165,00 € με ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ADRIONμε ακρωνύμιο και τίτλο: (IN.TO.CLUB. - ΟΜΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΞΙΑΣ, ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ADRION)

ΘΕΜΑ 14ο

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για το έτος 2020

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρου στην Ν. Ηρακλείτσα δίπλα στο Δημοτικό Πάρκινγκ και εξουσιοδότηση στον Αντιδήμαρχο κ. Μποσμπότη Χρήστο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

ΘΕΜΑ 16ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης  χώρου στην Ελευθερούπολη έμπροσθεν του Κλειστού Γυμναστηρίου και εξουσιοδότηση στον Αντιδήμαρχο κ. Μποσμπότη Χρήστο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

ΘΕΜΑ 17ο

Παραχώρηση χρήσης χώρου,  δίπλα στο κάμπινγκ της  παραλίας Οφρυνίου,  στον ΜΑΣ  «ΦΡΙΞΟΣ » ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ,  για πραγματοποίηση συναυλίας στις 27/07/2019

ΘΕΜΑ 18ο

Εξέταση των  αριθ. 7885/21-05-2019 και 9178/11-06-2019  αιτήσεων περί παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης σε εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων Γενικά του Δήμου Παγγαίου