Οι σύγχρονες κοινωνίες λειτουργούν σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Τα νέα επίδικα ζητήματα είναι πρωτότυπα καθώς οι κοινωνικές συνθήκες που τα αναδεικνύουν είναι και αυτές με τη σειρά τους πρωτόγνωρες.

 

Η δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη με την αύξηση του προσδόκιμου και τη μείωση των γεννήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στην περιθωριοποίηση των νέων στην πολιτική διαδικασία, η οποία κινδυνεύει να κυριαρχηθεί από θέματα πρωταρχικά ενδιαφέροντα για τους ηλικιωμένους και να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της δημοκρατίας σε μια εποχή όπου η κοινωνική συνοχή είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η αυξανόμενη χαμηλή προσέλευση στις εκλογές σε όλη την Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των ηλικιακών ομάδων ηλικίας 18-24 ετών, πρέπει να μας ανησυχεί για το μέλλον της δημοκρατίας.

 

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να παραβλέπουμε πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της κοινωνίας που συμμετέχει στις εκλογές, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντιπροσωπευτικότητα των εκλεγμένων. Η καλύτερη συμμετοχή στην ψηφοφορία θα βοηθήσει τους νέους να συνειδητοποιήσουν περισσότερο την ευθύνη τους για τον καθορισμό της θέσης και του ρόλου τους στην κοινωνία.

 

Ανέκαθεν, οι νέες γενιές είχαν την ευθύνη- από τις μεγαλύτερες γενιές- της ανανέωσης, της  πολιτικής προόδου και της ελπίδας για το μέλλον. Εμείς, οι νέοι δεν είμαστε μόνον το μέλλον αλλά και το παρόν αυτού του τόπου. Έτσι, καλούμε, όλους τους νεαρούς συμπολίτες μας να επιτελέσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αλλά και καθήκον.

 

Η αποχή αποτελεί μια υπεύθυνη ανοχή.

 

Ας μην αφήσουμε να αποφασίζουν για εμάς δίχως εμάς!

 

Ήρθε η ώρα της πολιτικής ανανέωσης! Ήρθε η δική μας ώρα!

 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΙΤΑΣ

 
 
(Δελτίο Τύπου)