Σοφία Σαρικλόγλου

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Polyglot ομιλία-ενημέρωση προς τους γονείς με θέμα: "Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχοσωματική κατάσταση των