ΣΕΒ

Την ικανοποίηση του εκφράζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας για την επίλυση του ζητήματος των οφειλόμενων ποσών για επιδοτήσεις του εργοδοτικού κόστους 12% στους δικαιούχους.