πέτρες

Με τις πέτρες πήραν τους εργάτες του εργολάβου που επιχείρησε να κόψει τρία δέντρα για να συνεχιστεί το έργο της ανακαίνισης του κτιρίου και του π