γιορτή πατάτας

Η πανδημία αλλά και η διάλυση του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής στην συνέχεια δεν επέτρεψε τα τρία προηγούμενα χρόνια τη διεξαγωγή τής πολύ αγαπητής για τον κόσμο γιορτής στη Λεκάνη.

Στην πλειοψηφία τους οι καθιερωμένες γιορτές – θεσμοί πλέον των πολιτιστικών συλλόγων στους Δήμους του Νομού Καβάλας επέστρεψαν φέτος κανονικά μετά τη διετή απουσία τους λόγω πανδημίας.