ΕΛΣΤΑΤ Καβάλα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε τα αναλυτικά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού του 2021.

Με προσωπικές συνεντεύξεις, που θα γίνονται κατ’ οίκον από απογραφείς ή τηλεφωνικά, συνεχίζεται η διαδικασία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών που πραγματοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ.