αφρικανική πανώλη χοίρων

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει: 

 

Η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων έχει ήδη αποδεκατίσει τον χοιροτροφικό κλάδο στη Ρουμανία ενώ εστίες νόσου στη Βουλγαρία έχουν προ