Αεροπορική Λέσχη Μωραϊτίνης Αριστείδης (ΑΛΜΑ)

Η Αεροπορική Λέσχη Μωραϊτίνης Αριστείδης (ΑΛΜΑ) με έδρα την Καβάλα λειτουργεί από το 2012 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πλήθος δράσεων.