Στην αναβάθμιση της πλατφόρμας του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων drasis.culture.gr προχώρησε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με στόχο τη διαφάνεια, τις ίσες ευκαιρίες, την αποτελεσματικότητα στη διάθεση των πόρων και τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων επιχορήγησης των πολιτιστικών φορέων από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

 

Πολιτιστικοί φορείς, νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σωματεία καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί κατά το παρελθόν, ώστε να έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις επιχορήγησης ή παροχής αιγίδας. Το ΥΠΠΟΑ από την πλευρά του θα δημοσιοποιήσει σύντομα και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

 

 

Έως σήμερα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 1.200 φορείς από διαφορετικά πεδία πολιτισμού, με ευρεία γεωγραφική κατανομή. Πιο αναλυτικά: 60 φορείς από τον χώρο των Γραμμάτων, 119 από τον χώρο της μουσικής, 257 από τον τομέα του θεάτρου, 100 από τον χορό, 42 από τα εικαστικά, 36 φορείς από τον κινηματογράφο, 226 από τον χώρο του λαϊκού πολιτισμού και 413 από λοιπές κατηγορίες.

Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει εντός των ημερών με ανοιχτή πρόσκληση προς τους φορείς για κατάθεση αιτήσεων επιχορήγησης ή παροχής αιγίδας για το έτος 2019.