Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» στην Περιφέρεια ΑΜΘ πραγματοποιείται την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίουστις 10:00 στη Λέσχη Κομοτηναίων στην Κομοτηνή. 

 

Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα μιλήσουν ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης και η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευγενία Φωτονιάτα.

 

 

Πρόκειται για την πρώτη ενημερωτική συνάντηση της σειράς που ξεκινά από την ΑΜΘ. Διοργανώνετα ιαπό την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και απευθύνεται σε στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος, αυτοδιοικητικούς, εκπροσώπους θεσμών και φορέων της περιοχής.  

 
Στην έναρξη της εκδήλωσης θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης ενώ, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα καθώς και η Β’ Φάση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου και παραλίας Οφρυνίου