Μπορεί να διανύουμε τον μήνα Ιούλιο και πιο συγκεκριμένα να βρισκόμαστε στην 7η Ιουλίου 2018 όμως όπως βλέπετε και στη φωτογραφία Χριστούγεννα είναι κάθε μέρα...