Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ελαιοπαραγωγούς, διοργανώνει ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Μαθήματα Ελαιοκομίας», είναι διάρκειας τριών ημερών, σύνολο 12 ωρών, από τις 09:00π.μ. ως τις 13:00μ.μ. και θα διεξαχθεί στις 11, 12 και 13 Μαρτίου στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), σύμφωνα με το συνημμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, θα παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με την θρέψη-λίπανση της ελιάς, τους εχθρούς και ασθένειες της ελιάς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, την μεταποίηση του ελαιοκάρπου, τον ποιοτικό έλεγχο του ελαιολάδου καθώς και τα συστήματα ποιότητας λαδιού και ελιάς, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την ενότητα κλάδεμα  ελαιοδέντρων στο οποίο περιλαμβάνεται θεωρία αλλά και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων.

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι οι γεωπόνοι, Μυστακίδης Ζαφείρης, Μπούντας Κων/νος και Μαυρογένη Θεοδώρα.

Στους εκπαιδευόμενους, η συμμετοχή των οποίων δεν επιβαρύνεται οικονομικά, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Μαθήματα Ελαιοκομίας», μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, [email protected] και στο τηλέφωνο/fax 2521058175. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο.  

                               

Πρόγραμμα Κατάρτισης

 «Μαθήματα Ελαιοκομίας»

 

Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών: 12

Ημερ/νία διεξαγωγής: 11, 12 & 13/3/2015

Τόπος διενέργειας: Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας

 

ΗΜΕΡΑ // ΘΕΜΑ  // ΘΕΩΡΙΑ  (σε ώρες)  // ΠΡΑΚΤΙΚΗ  (σε ώρες)  // ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

1η  // 11-3-2015  Τετάρτη // Θρέψη – Λίπανση Ελιάς. Ο ρόλος του αζώτου, του φωσφόρου, του καλίου και του βορίου. Θρεπτικές απαιτήσεις, εποχή λίπανσης, προτεινόμενη λίπανση. Το πρόβλημα της ακανόνιστης καρποφορίας και μειωμένης καρπόδεσης. Διαφυλλική λίπανση ελιάς. Φυτοπροστασία ελιάς. Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ελιάς και τρόποι αντιμετώπισης με χημικά και βιολογικά μέσα. // 4 ώρες  // Ζαφείρης Μυστακίδης γεωπόνος

 

2η // 12-3-2015 Πέμπτη  // Κλάδεμα της Ελιάς. Εποχή κλαδέματος, κλάδεμα διαμόρφωσης και καρποφορίας. Ρύθμιση υδατικών αναγκών. Πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων στο κλάδεμα της ελιάς. // 2 +2 ώρες // Κωνσταντίνος Μπούντας γεωπόνος

 

3η // 13-3-2015  Παρασκευή  // Νομοθεσία ελαιολάδου, ποιοτικός έλεγχος ελαιολάδου.

Μεταποίηση ελιάς, συστήματα ποιότητας λαδιού και ελιάς  // 3+1 ώρες  // Θεοδώρα Μαυρογένη

Μαυρογένη γεωπόνος

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ: 9 ώρες θεωρία + 3 ώρες πρακτική

 

Ωράριο εκπαίδευσης: 09.00΄-13.00΄ π.μ.