Αρχίζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 (και ώρα 18:00), η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη  των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

          Οι ωρομίσθιοι θα απασχοληθούν στα προγράμματα κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 για το έτος Κατάρτισης 2016-2017).

          Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ οικ. 28959/488 ΦΕΚ 1961/Β΄/30-06-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

          Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς, συστημένα ή με courier, στη Σχολική Μονάδα πρώτης προτίμησης του κάθε υποψηφίου, στην οποία προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του. Στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος εμφανίζεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

          Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν ενδιαφέρον για τα ΙΕΚ-ΣΕΚ μίας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι πίνακες αυτοί για κάθε ένα από τα ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περιφέρειας Αττικής ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος Κατάρτισης 2016-2017.

          Όσοι υποψήφιοι ωρομίσθιοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά το προηγούμενο έτος κατάρτισης 2015-2016, θα καταχωρήσουν στην φετινή ηλεκτρονική αίτηση μόνο όσα δικαιολογητικά δεν είχαν δηλώσει στην περυσινή αίτηση τους και όσα απέκτησαν από 31-08-2015 έως και σήμερα. Τα επιπλέον δικαιολογητικά (τίτλοι, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία) θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier, στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ-ΣΕΚ πρώτης προτίμησης.

           

Πού αποστέλλονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

 

       Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται στο ΙΕΚ πρώτης Προτίμησης του υποψηφίου στις παρακάτω Διευθύνσεις:

 

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης:

  1. ΙΕΚ Δράμας, (7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100,  Δράμα, τηλ. 25210 – 81162)
  2. ΙΕΚ Καβάλας, (Περιγιάλι  2,  Τ.Κ. 65201,  Καβάλα, τηλ. 2510 – 839088)
  3. ΙΕΚ-ΣΕΚ Κομοτηνής, (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100,  Κομοτηνή, τηλ. 25310 – 20363)
  4. ΙΕΚ-ΣΕΚ Ξάνθης, (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100,  Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410- 66991)
  5. ΙΕΚ Ορεστιάδας, (Κων/πόλεως  62, Τ.Κ. 68200,  Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307)
  6. ΙΕΚ Σερρών, (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 50096, 23210 - 35302)

 

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς  και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ καθώς και στην  ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.