Στην κατασκευή πτερυγίου στην επέκταση του οικισμού Σταυρού με στόχο την υδρομάστευση των ομβρίων υδάτων και την αποφυγή δημιουργίας πρόσθετων προβλημάτων στο ήδη ανύπαρκτο και προβληματικό οδικό δίκτυο προχώρησαν τα συνεργεία αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

 

Επιπροσθέτως στο δημοτικό διαμέρισμα του Ζυγού η ίδια υπηρεσία προχώρησε στην κατασκευή μικρού τεχνικού έργου φρεατίου ομβρίων και στην τοποθέτηση εσχάρων με στόχο να ελέγξει την ανεξέλεγκτη ροή ομβρίων υδάτων σε τμήμα του εσωτερικού οδικού δικτύου της Κοινότητας.