Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με την Innovation Farm, στις 4 & 5 Απριλίου η διημερίδα – σεμινάριο με θέμα την εξειδίκευση της καινοτομίας και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» καθώς επίσης και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για την δημιουργία start up επιχειρήσεων (business  angels, venture capitals, κλπ).   Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου Προγράμματος, η διημερίδα – σεμινάριο στόχευσε στην πληρέστερη ενημέρωση των πιθανών νέων επενδυτών, καθώς και συμβούλων των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει προσέγγιση  αποτύπωσης της καινοτομίας, της δυνατότητας υλοποίησης  ή της επιλεξιμότητας της ιδέας τους, σχετικά με το πρόγραμμα.  Όλοι οι  συμμετέχοντες στην διημερίδα –σεμινάριο λαμβάνουν και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Επίσης ενημερώνουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές, θα οργανώσουμε ημερίδες και για τις υπόλοιπες δράσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων του τουρισμού.

                                                                              

       Στέφανος Γεωργιάδης

                                                          Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας