Την Τετάρτη (27/03), οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Ποδοχωρίου, παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, με τίτλο «Η σημασία της κατανόησης του πλαισίου για τη διδακτική πράξη και η συμβολή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής».

 

 

Σχετική ανακοίνωση του σχολείου αναφέρει τα εξής:

“Στο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου την Τετάρτη 27/03/2024 οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού μας έργου, στον άξονα συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.

 

Το σεμινάριο πραγματοποίησε η σύμβουλος εκπαίδευσης και παιδαγωγικά υπεύθυνη του σχολείου μας κ. Ζωγραφάκη Μαρία και είχε ως θέμα: «Η σημασία της κατανόησης του πλαισίου για τη διδακτική πράξη και η συμβολή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής».

 

Με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι δραστηριότητες και η αξιολόγηση των μαθημάτων σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται αλλά και να διευκολύνουν τις ανάγκες όλων των μαθητών μας.

 

Επιτρέπεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους. Όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να εξελιχθούν με διαφορετικό τρόπο, μέσω διαφορετικών διαδρομών, προσεγγίσεων, μεθόδων, μέσων και υλικών.

 

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παρουσίαση της συμβούλου και έλαβαν μέρος σε συζήτηση και σε βιωματική δραστηριότητα που ακολούθησε στη συνέχεια. Εξέφρασαν ανησυχίες, προβληματισμούς, κατέθεσαν προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις, συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στη διεξαγωγή ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου.

 

Ευχαριστούμε θερμά την σύμβουλο εκπαίδευσης κ. Ζωγραφάκη Μαρία για την υλοποίηση του σεμιναρίου."