Άρχισε από την Τετάρτη (07/02) ο νέος κύκλος «Εξοικονομώ» για τα ευάλωτα νοικοκυριά, με τις αιτήσεις να κατατίθεται στο exoikonomo2023.gov.gr μέχρι τις 29 Μαρτίου.

 

Τα ποσοστά επιδότησης

 

Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει να έχει:

 • Ατομικό Εισόδημα: ≤5.000 (€)
 • Οικογενειακό Εισόδημα: ≤10.000 (€)

 

Και το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει:

 • Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα: 75%
 • Δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ ενοικίαση: 65%

 

Η επιλέξιμη για το πρόγραμμα κατοικία θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και να καταταγεί βάσει του Α’ ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις στο ακίνητο ώστε να ανέβει τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κλάσεις. 

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ
 • Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home)

 

Παράδειγμα

 

Ενεργοβόρο διαμέρισμα 70τμ. αναβαθμίζεται από την «Η» κλάση στη «Γ» (κουφώματα, ηλιακός, λέβητας αερίου):

 • Με κόστος 12.700€
 • Επιδότηση 75% -> 9.525€
 • Ίδια κεφάλαια 25% -> 3.175€
 • Απόσβεση σε 2,5 χρόνια και εξοικονόμηση ενέργειας 65%.