Οι φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ψηφιακά μέχρι και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

 

Αρχίζει από σήμερα μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», η υποβολή δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ψηφιακά μέχρι και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

 

Αντίστοιχα, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων ξεκινά σήμερα Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, τέλος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΑΕΑ.

 

Διευκρινίζεται ότι η Γραμματεία κάθε τμήματος έχει τη δυνατότητα να ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης για τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζει η εκάστοτε Γραμματεία.