Έκθεση για τις ελευθερίες του Πολίτη για το 2022 σε 197 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δημοσιεύθηκε από την CIVICUS Monitor, μιας παγκόσμιας ερευνητικής συνεργασίας που αξιολογεί και παρακολουθεί τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

 

Οι ελευθερίες του Πολίτη κατηγοριοποιούνται, με βάση την αξιολόγηση που κάνει η οργάνωση, ως «κλειστές, καταπιεσμένες, παρεμποδισμένες, περιορισμένες ή ανοιχτές».

 

Στη Ελλάδα οι ελευθερίες του Πολίτη υποβιβάστηκαν από «περιορισμένες» σε «παρεμποδισμένες» στην αντίστοιχη βαθμολογία, σύμφωνα με την έκθεση.

 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έκθεση People Power Under Attack 2022 αναφορικά με την Ελλάδα "η επανειλημμένη στοχοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των ακτιβιστών που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, η καταστολή στις διαδηλώσεις, οι υπόθεση των υποκλοπών, η συνεχής νομική παρενόχληση και παρακολούθηση δημοσιογράφων καθώς και η ψήφιση περιοριστικών νόμων που έχουν ως στόχευση την ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης οδήγησαν σε αυτή την υποβάθμιση", περιγράφει η έκθεση.

 

Επίσης, η έκθεση υποστηρίζει, ότι "οι παράνομες επαναπροωθήσεις συνεχίζονται".

Πηγή: makthes.gr