Με ισχύ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2023, νέες παθήσεις εντάσσονται στη λίστα σοβαρών παθήσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Με ισχύ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2023, νέες παθήσεις εντάσσονται στη λίστα σοβαρών παθήσεων των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

Με τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.151/17897/ Β6/07-02-2014) των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που αφορά στον καθορισμό οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστέθηκαν στη σχετική λίστα οι εξής σοβαρές παθήσεις: 

 

- Αγγειίτιδα Takayashu υπό θεραπεία με βιολογική ή μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή.

 

- Απλαστική αναιμία

 

- Ανεπάρκεια ενζύμου ορνιθινοτρανσκαρβαμυλάσης

 

- Νωτιαία μυική ατροφία (SMA) με ποσοστό αναπηρίας 67%

 

- Συστηματική ιστιοκυττάρωση Langherhans

 

- Νευρολογική συνδρομή Gullain Barre με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με αναπηρία τουλάχιστον 67%

 

- Κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία

 

- Σύνδρομο Ladd

 

- Προϊούσα οικογενή ενδοηπατική χολοστάση 3 (PFIC3)

 

- Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Αγκυλοποιητικη ή ψωριασική σπονδυλοαρθριτιδα υπό βιολογική θεραπεία ή στοχευμένη θεραπεία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων

 

- Ιδιοπαθής μυοκλονική επιληψία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Εγκεφαλική παρατάω τύπου δεξιάς σπαστικής ημιπληγίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Αυθόρμητη ενδοκράνια υπόταση, σύνδρομο Chiari Τύπου Ι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Νόσος Ollier με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Υποφωσφαταιμική ραχίτιδα

 

- Χρόνια αισθητικοκινητική αξονική πολυνευροπάθεια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

 

- Πρωτοπαθείς όγκοι μυοκαρδίου

 

- Σοβαρές συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες, Α) Με πνευμονική αγγειακή νόσο και πνευμονική υπέρταση συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Eisenmenger Β) Κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες Γ) Διπλοέξοδος δεξιά κοιλία Δ) Κυκλοφορία Fontan ή τύπου Fontan Ε) Διακοπή αορτικού τόξου, ΣΤ) Ατρησία πνευμονικής αρτηρίας Ζ) Συστηματική δεξιά κοιλία Η) Μονήρης κοιλία Θ) Αρτηριακός κορμός Ι) Συμπλοκες ανωμαλίες της κολποκοιλιακής ή κοιλοαρτηριακής σύνδεσης

 

- Μέτριες συμπλοκές ή άλλες συγγενείς καρδιοπάθειες εφ' όσον Α) φέρουν απινιδωτή Β) Λαμβάνουν θεραπεια για καρδιακή ανεπάρκεια Γ) είχαν πριν την αγωγή αυξημένους βιοδεικτες (BNP, NTpro BNP)

 

- Μυοκαρδιοπάθειες με χαμηλό κλάσμα εξώθησης ίσο ή μικρότερο του 40%

 

- Ανωμαλία Ebstein με καρδιακή ανεπάρκεια

 

 

Από σήμερα οι αιτήσεις

 

Από σήμερα, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 καλούνται οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, να αποστείλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 νοσοκομεία της επικράτειας.

 

Από το υπουργείο Παιδείας επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19), θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις σχετικές εγκυκλίους που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr.

 

Πηγή: makthes.gr