Μια ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή και τις πολιτισμικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας, αποδεικνύοντας πως ο χώρος της έρευνας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν γέφυρες συνεργασίες ακόμη και μεταξύ λαών και κρατών με δύσκολο παρελθόν.

 

Μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και συνοπτικά άλλα περιεκτικά κείμενα σε τρεις γλώσσες (ελληνική, βουλγαρική και αγγλική), εκτίθενται οι συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του πολιτισμού: κοινές ανασκαφικές έρευνες, διακρατικά προγράμματα συνεργασίας για τη συντήρησημελέτη και προβολή του κοινού πολιτιστικού αποθέματος, συνέδρια, μουσειακές εκθέσεις με αρχαιολογικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται η δυναμική της συνεργασίας για το μέλλον. 

 

Πρόκειται για μια διοργάνωση της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Α, της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια και του Εθνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου –Μουσείου της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας με αφορμή τη βουλγαρική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Σόφια τον Οκτώβριο του 2018