Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου συντήρησης των αρδευτικών δικτύων, την λειτουργία και την ανακατασκευή αντλιοστασίων, υπέγραψε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, με τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας.

 

Πρόκειται για διαγωνισμό που γίνεται κάθε χρόνο για τις συντηρήσεις αυτού του είδους, δεδομένου ότι οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες που θα απαιτηθούν κάθε φορά για την αποκατάσταση βλαβών σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια άρδευσης και στο δίκτυο άρδευσης του Δήμου Καβάλας.

 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και τώρα υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο. Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. 

(δελτίο Τύπου)