Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

Έγινε ΦΕΚ Β’ 326/8.2.2019 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κατάθεση αιτήσεων στα ΚΕΠ που αφορά τους ετεροδημότες. Πρόκειται για την αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192 ΚΥΑ. 

 

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για την υποβολή αίτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών:

« 1. Η καταχώρηση και εκτύπωση των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα ΚΕΠ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ (eKEP), το οποίο θα έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές του ΥΠ.ΕΣ. μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ.

I. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ετεροδημότη

II. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.

 

 

2. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ “eKEP” κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καθώς επίσης και δυνατότητα/διαδικασία τεχνικής υποστήριξης (HelpDesk).

 

 

3.Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των διαδικασιών υπό στοιχεία Ι. και II. της παρ.1, ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης».

 

 

Διαδικασία για μεταδημότευση:

(ΠΡΟΣΟΧΗ: δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι και όσες ολοκληρώσουν την διαδικασία μέχρι 28 Φεβρουαρίου)

 

Στο Δημαρχείο:

1. Τμήμα Πρωτοκόλλου

Προσκομίζουμε τα κατωτέρω δικαιολογητικά για έκδοση βεβαιώσης μόνιμης κατοικίας:

• Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνεται στην υπηρεσία.

• Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 φορολογικού έτους 2017.

• Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. 

(πχ λογαριασμός ΔΕΗ με κατανάλωση 2018-2019 ή δυο λογαριασμοί ΔΕΗ με κατανάλωση 2018 και 2019 αντίστοιχα).

• Φωτοτυπία ταυτότητας.

 

2. Τμήμα Δημοτολογίου

Με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που έχει εκδοθεί ολοκληρώνεται η μεταδημότευση.

 

Στα ΚΕΠ:

Απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω.