Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνεται ότι, σε αίθουσα του Τελωνείου Καβάλας, την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 μέχρι 11:00 θα διενεργηθεί πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 2040/92, για την εκποίηση αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που προέρχονται από κατάσχεση λόγω χρήσης τους σε παράνομη αλιεία.

 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα επαναληφθεί την 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και 13η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρες 09:00 μέχρι 11:00 αντιστοίχως.

 

Η προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 9ΤΣΝ4653ΠΩ-ΠΛΔ. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας στο τηλ: 2513505417.

(δελτίο Τύπου Λιμεναρχείου Καβάλας)