Η Επιτροπή αγώνα Λεκάνης, ρωτά τη διεύθυνση Δασών Καβάλας, αν έχει παραχωρηθεί κάποια δασική έκταση στον οικισμό της Λεκάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

 

Η επιτροπή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

“Παρακαλούμε όπως, μας ενημερώσετε εγγράφως εάν έχει εκμισθωθεί ή έχει υπογραφεί προσύμφωνο εκμίσθωσης ή έχει παραχωρηθεί ή προσυμφωνηθεί παραχώρηση με οποιοδήποτε τρόπο δασική έκταση, στον οικισμό της Λεκάνης, από την υπηρεσία σας ή οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία προς την εταιρεία «CES 2 ΙΚΕ» ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ή οποιοδήποτε έργο ΑΠΕ επί των εκτάσεων αυτών.”