Πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση του Δ.Δ. Λεκάνης την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, σχετικά με το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός με συνολική ισχύ 75 MW της CES 2 Ι.Κ.Ε. στην περιοχή «ΛΕΚΑΝΗ»» της Τ.Κ. Λεκάνης, της Π.Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2302903329)».

 

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 

 

Στην Λεκάνη, σήμερα, 04-02-2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ. στον χώρο του Κ.Ε.Π. Λεκάνης επί της επαρχιακής οδού Λεκάνης – Κεχροκάμπου, πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση του Δ.Δ. Λεκάνης, με την αυθόρμητη έλευση των κατοίκων, με θέμα «Ενημέρωση των κατοίκων για τις ενέργειες της Ε.Α. στα πλαίσια της απόφασης της προηγούμενης Γ.Σ για την ανάκληση της θετικής γνωμοδότησης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός με συνολική ισχύ 75 MW της CES 2 Ι.Κ.Ε. στην περιοχή «ΛΕΚΑΝΗ»» της Τ.Κ. Λεκάνης, της Π.Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2302903329)». 

 

Η Ε.Α. είχε την ευθύνη για την διαδικασία διεξαγωγής της συνέλευσης, αναφορικά με ζητήματα χρόνου πρωτομιλιών, δευτερομιλιών, κατάθεσης ψηφισμάτων, δικαιώματος ψήφου και μαζικότητας στην λήψη αποφάσεων, συντόνισε την διαδικασία της συνέλευσης, αφού προηγουμένως ενημέρωσε για τις ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από πλευράς της. 

 

Συγκεκριμένα:

 

1. Δια ζώσης ενημέρωση των κατοίκων που δεν παρευρέθηκαν στην 1η Συνέλευση, για την καταχρηστική απόφαση εγκατάστασης Φ/Β σταθμού. 

 

2. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την Απόφαση της Γ.Σ και του Πρακτικού της Ε.Α. στον Δήμαρχο του Δήμου Νέστου, σε Βουλευτές, στην Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, στους Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας και στην Δ/νση Δασών.

 

3. Κοινοποίηση αποφάσεων και πρακτικών στον τοπικό τύπο και εφημερίδες των Δήμων Νέστου και Καβάλας. Συνεντεύξεις της Ε.Α. σε διάφορα ΜΜΕ με στόχο την  ενημέρωση του κοινού.

 

4. Αποστολή αιτημάτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας για την  γνωστοποίηση μας αναφορικά με το ποιες άλλες αρμόδιες υπηρεσίες γνωμοδότησαν για την εγκατάσταση του θηριώδους Φ/Β σταθμού.

 

5. Αποστολή αιτήματος προς Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, εάν ήταν μέσα στα καθήκοντα του να γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων αποφάσεων.

 

6. Αναζήτησε στο Εθνικό Κτηματολόγιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Γης (ιδιοκτήτης το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ)

 

7. Απευθύνθηκε στον δικηγόρο κ. Χατζηδανδή, που έχει ανάλογη εμπειρία, ο οποίος και συνέταξε την Αίτηση Ανάκλησης της Απόφασηςθετικής Γνωμοδότησης επί της Μ.Π.Ε.. Η ανάκληση υπογράφθηκε από 14 φορείς με έννομο συμφέρον. Η αίτηση κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο του Περιφ. Συμβουλίου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος.

 

8. Την επαφή με Συλλόγους, Σωματεία, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Δήμους με στόχο την διάχυση της πληροφορίας και τον κοινό συντονισμό για τις μετέπειτα ενέργειες.

 

9. Αποστολή αιτήματος προς την Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Α.Μ.Θ. στα πλαίσια της διαβούλευσης, εάν οφείλουν να ενημερώνουν τις Τοπικές Αρχές και τους κατοίκους για τις γνωματεύσεις που καλούνται να δώσουν.

 

10. Συγκέντρωση όλων των σχετικών εγγράφων και αιτημάτων της Δημοτικής Αρχής, του Τοπικού Συμβουλίου και την Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας κ. Μαρκόπουλου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος του Δήμου Νέστου, κ. Σάββας Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στο ότι δεν διασφαλίστηκε ως έπρεπε η διαδικασία της διαβούλευσης από την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος.

 

Επίσης τάχθηκε κατά της εγκατάστασης του συγκεκριμένου Φ/Β σταθμού αλλά, και των άλλων δυο που βρίσκονται προς ΕΚΔΟΣΗ Βεβαίωσης Παραγωγού από την ΡΑΕ. Επισήμανε την ανάγκη Νομοθετικής Ρύθμισης για το χωροταξικό θέμα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

 

Τέλος ανέφερε ότι είναι υπό διερεύνηση η ύπαρξη δημοτικής Γης στην συγκεκριμένη  έκταση.

 

Τόσο ο κ. Λυμπεράκης, ως Περιφερειακός Σύμβουλος Α.Μ.Θ. όσο και ο κ. Τσολάκης υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Νέστου, υπερασπίστηκαν με την τοποθέτηση τους τον δίκαιο αγώνα των κατοίκων του οικισμού της Λεκάνης.

 

Στην συνέλευση επίσης παρευρέθηκαν ο κ. Προέδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας και ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Πασχαλίδης, οι οποίοι και υπερθεμάτισαν στο θέμα της αποτροπής εγκατάστασης Φ/Β σταθμού στην Λεκάνη.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι τοποθετήσεις των κατοίκων του οικισμού αλλά, και κατοίκων του Δήμου Νέστου ήταν επικεντρωμένες στις αρνητικές επιπτώσεις των Φ/Β σταθμών.

 

Εν τέλει η Γ.Σ., αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την κλιμάκωση του αγώνα κατά της καταχρηστικής θετικής γνωμοδότησης για την τοποθέτηση του Φ/Β σταθμού των 75ΜW στον οικισμό της Λεκάνης με τις κάτωθι ενέργειες:

 

1. Συμμετοχή της Επιτροπής Αγώνα στο Περιφερειακό Συμβούλιου στις 0702-2024 όπου θα συζητηθεί το θέμα της Ανάκλησης της υπ. αριθ. 144/2023 θετικής γνωμοδότησης. Να τεθεί το θέμα της μη ανάγνωσης και αξιολόγησης της Απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και πόσο μάλλον της ΜΠΕ την οποία κατέθεσε η εταιρία CES 2 IKE.

 

2. Θα αποστείλει εκ νέου νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία σε όλες τις υπηρεσίες της Δ/νσης Δασών με σαφή ερώτημα εάν οι υπηρεσίες τους έχουν υπογράψει προσύμφωνο παραχώρησης ιδιόκτητων δημόσιων εκτάσεων με την εταιρία CES 2 IKE.

 

3. Πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα τις αρνητικές επιπτώσεις των μεγάλων έργων ΑΠΕ στην τοπική οικονομία, στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων, με συμμετοχή Πανεπιστημιακών, Ιατρών και παραγωγικών δυνάμεων που έχουν πληγεί από την αλλαγή χρήσης της Γης (οινοπαραγωγοί από το Παρανέστι, πατατοπαραγωγοί από το Νευροκόπι και Καλαμιάς Κοζάνης).

 

4. Διερεύνηση του ενδεχόμενου κατάθεσης Ασφαλιστικών Μέτρων.

 

5. Να συμβάλουμε στην πρόταση του Δήμαρχου Νέστου για την σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με προτάσεις συγκεκριμένες για την ανάπτυξη και ανάδειξη των προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας. Για την δυνατότητα, λόγω του ιδιαίτερου μικροκλίματος, ευδοκίμησης  και καλλιέργειας βοτάνων και φυτών που έχουν ζήτηση στην φαρμακολογία και κοσμετολογία όπως, λουλούδι του Δαρβίνου, άγρια πρίμουλα, σιδερίτης κ.λπ.

 

Η Ε.Α. θα μεριμνήσει για την υλοποίηση της απόφασης της 2ης  Γ.Σ. των κατοίκων της Λεκάνης και θα συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση ανάλογα με την εξέλιξη των δράσεων της.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ  

Δ. ΑΡΓΥΡΟΦΘΑΛΜΟΥ

(δελτίο Τύπου)