Την απαγόρευση κατανάλωσης νερού στο Γλυκάδι της Θάσου ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος.

 

Όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο, το νερό στην περιοχή περιέχει μικρόβια.

 

Αναλυτικά, η απόφαση του Χ. Μέτιου αναφέρει:

 

Απαγορεύουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο της περιοχής Γλυκάδι του Δήμου Θάσου του Νομού Καβάλας, για πόση, παρασκευή τροφίμων και ατομική υγιεινή και περιορίζουμε τη χρήση αυτού στις λοιπές, εκτός των ανωτέρω, χρήσεις (καθαριότητα κ.τ.ο.).

 

Η ΔΕΥΑ Θάσου παρακαλείται όπως ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις που υδροδοτούνται από την πηγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

Η ΔΕΥΑ Θάσου να προβεί σε άμεση λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου που θα διασφαλίζει κανονική παροχή υγιεινού και καθαρού νερού σε μόνιμη βάση.

 

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και θα πρέπει να παρακολουθείται από την ΔΕΥΑΘ σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Γ1(δ) ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525/τΒ) /25-05-2023 ΚΥΑ.

 

Η απόφαση ισχύει μέχρι την διαπίστωση αποκατάστασης των μικροβιολογικών παραμέτρων με την εφαρμογή μεθόδων απολύμανσης του νερού (ελεγχόμενη χλωρίωση) και την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό την παροχή υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση.

 

Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας.