Έργα φυσικού αερίου στα σημεία των οδών Κομνηνών 9, Φιλίππου 18 και Βενιζέλου 42, εκτελούνται σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

 

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές (κάθετες τομές επί του οδοστρώματος και επί του πεζοδρομίου) και στα σημεία των έργων θα τοποθετηθούν ενημερώσεις για μη στάση και στάθμευση οχημάτων.

 

Στις οδούς Κομνηνών και Φιλίππου θα εφαρμοστούν προσωρινές ολιγόωρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (παράκαμψη των οχημάτων διαμέσου όμορων οδών).

Δήμος Καβάλας