Τον Προγραμματισμό των εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στην πόλη της Καβάλας, για το χρονικό διάστημα από 01.11.2023 έως 15.11.2023, ανακοίνωσε ο Δήμος Καβάλας.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

- Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Μικράς Ασίας και Καππαδοκίας (έως τη συμβολή της με την οδό Ευξείνου Πόντου)

 

- Εκσκαφή, εγκατάσταση αγωγού, επίχωση και ασφαλτική αποκατάσταση στις οδούς Πρεβέζης, Χανίων και 25ης Μαρτίου (έως τη συμβολή της με την οδό Ιοκάστης)

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

- Τμηματική ενεργοποίηση δικτύου με αφετηρία τον ρυθμιστικό/μετρητικό σταθμό στην περιοχή του Περιγιαλίου. Εξαιτίας εργασιών στα σημεία των βανών επί των οδών, θα υπάρξει σήμανση-περίφραξη τους για μη στάθμευση οχημάτων.

 

- Εκσκαφή, εγκατάσταση παροχετευτικών αγωγών, επίχωση και αποκατάσταση σε οδούς με δίκτυο ΦΑ (Πρωτόπαππα, Εγνατίας, Ρωμανού, Κομνηνών, Φιλίππου, Βενιζέλου και Κολοκοτρώνη)