Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά όλα τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων Καβάλας, καθώς υπάρχουν ερωτηματικά για το ποιοι θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι από τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων και ποιοι από τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας.

 

Ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, Απόστολος Παυλίδης, αναφέρει την άποψη του για το πως χωρίζονται οι έδρες του συμβουλίου ανά παράταξη.

 

Ο κ. Παυλίδης αναφέρει τα εξής:

“Στη συζήτηση που γίνεται για τον τρόπο υπολογισμού των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας και την κατανομή τους ανά Δημοτική Ενότητα, καταθέτω και τη δική μου εκτίμηση:

 

  • Μουριάδης 19 από Καβάλα, 2 από Φιλίππους
  • Παπαδόπουλος 4 από Καβάλα, 2 από Φιλίππους
  • Χρυσανίδης 2 από Καβάλα, 1 από Φιλίππους
  • Εριφυλλίδης 3 από Καβάλα
  • Ιωσηφίδου 1 από Καβάλα
  • Ποτόλιας 1 από Καβάλα”