Δημιουργήθηκε αλγόριθμος για την ενημέρωση δασικών πυρκαγιών από δορυφόρους στα όρια του Δήμου Θάσου.

 

Η ενημέρωση θα γίνεται με Email.

 

Αναλυτικότερα, ο Καβαλιώτης Πολιτικός Μηχανικός, Θωμάς Παπαλάσκαρης, δημιούργησε και ενεργοποίησε αλγόριθμο, με τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Global Forest Watch».,

 

Ο αλγόριθμος αυτός ενημερώνει για ενδεχόμενη εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

 

Λειτουργεί με εντοπισμό από δορυφόρους, αποκλειστικά για τα όρια έκτασης του «Δήμου Θάσου».

 

Σε περίπτωση που εντοπιστεί πυρκαγιά από τον δορυφόρο, («as soon as fires are detected»), αποστέλλεται email, τόσο σε οποιοδήποτε προσωπικό, (για κάθε κάτοικο του Δήμου ξεχωριστά), όσο και σε οποιοδήποτε «Υπηρεσιακό» e-mail, (οποιασδήποτε ενδεχόμενης και αρμόδιας εμπλεκόμενης με τα θέματα των δασικών πυρκαγιών είτε Υπηρεσίας είτε Οργανισμού).

 

Σε πρώτη φάση έχει γίνει ενεργοποίηση του αλγόριθμου με ειδοποίηση αποκλειστικά στο e-mail του δημιουργού του αλγορίθμου  με την χρήση «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» (Γ.Π.Σ.) (“Geographical Information Systems”) (“G.I.S.”).

 

Επί πλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης ειδοποίησης τόσο για κάθε Δήμο/Νησί είτε Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα/Αποκεντρωμένη Διοίκηση ξεχωριστά, (δηλαδή για ειδοποίηση του κάθε Δήμου/Νησιού είτε της κάθε Περιφέρειας/Περιφερειακής

 

Ενότητας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης ξεχωριστά για ενδεχόμενες πυρκαγιές οι οποίες θα εκδηλωθούν μέσα στα αποκλειστικά όρια του κάθε ξεχωριστού και συγκεκριμένου Δήμου/Νησιού είτε της κάθε ξεχωριστής και συγκεκριμένης Περιφέρειας/ Περιφερειακής Ενότητας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης) όσο και για κάθε ξεχωριστή αρμόδια Υπηρεσία του κάθε ξεχωριστού Δήμου είτε της κάθε ξεχωριστής Περιφέρειας/ Περιφερειακής Ενότητας/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης (π.χ. αρμόδιο γραφείο για την πολιτική προστασία του κλπ.).

 

Περαιτέρω, υπάρχει και η δυνατότητα ανεξάρτητης ειδοποίησης και στο «e-mail» οποιασδήποτε άλλης ενδεχόμενα αρμόδιας για θέματα πυρκαγιών Υπηρεσίας, (π.χ. Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Δασικής Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Δασών, Δασαρχεία, εθελοντικές οργανώσεις κλπ.).

 

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα για ειδοποίηση και σε ακόμη μικρότερης κλίμακας έκτασης επίπεδο όπως για κάθε ξεχωριστή «Δημοτική Ενότητα» (πρώην Δήμοι που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα «Καποδίστριας»).

 

Εικόνα 1. Η απεικόνιση της ενεργοποίησης του αλγόριθμου ειδοποίησης για δασικές πυρκαγιές στην σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Global Forest Watch»), η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στα όρια του «Δήμου Θάσου», (με ταυτόχρονη σύντομη περιγραφή της βλάστησης, του κλίματος, της έκτασης και του τοπογραφικού αναγλύφου της συγκεκριμένης περιοχής).