Αντίθετη προς το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού δηλώνει η Δημοτική Θασιακή Κίνηση - Πάμε Μαζί, στηρίζοντας τις θέσεις της Ένωσης των ΔΕΥΑ της χώρας. 

 

Συγκεκριμένα, σε δελτίο Τύπου η παράταξη αναφέρει:

 

Όχι στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του νερού!

 

Η Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί στηρίζει ανεπιφύλακτα τις θέσεις της Ένωσης των ΔΕΥΑ της χώρας σχετικά με την αντίθεσή της στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή, με το οποίο οι κρατικές αρμοδιότητες ρύθμισης και ελέγχου των φορέων παροχής της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) της χώρας παραδίδονται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία αλλάζει και μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) για να αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

 

Η ρύθμιση αυτή που επιδιώκει η Κυβέρνηση, αποτελεί μια πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη στον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος, γιατί μεθοδευμένα θα είναι η απαρχή της ιδιωτικοποίησης του πολύτιμου αγαθού, του νερού.

 

Υπογραμμίζουμε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις που δρουν μονοπωλιακά στον οικείο Δήμο (απόφαση 5/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου). Δεν υφίσταται επομένως ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής στο νερό, γιατί δεν υπάρχει το ανταγωνιστικό πεδίο, δηλ. ελεύθερη αγορά όπως στον τομέα της ενέργειας, την οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει για να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού για να προστατευθούν οι καταναλωτές. Αντίθετα, το νερό είναι δημόσιο αγαθό και η εποπτεία, ο έλεγχος και οι ρυθμίσεις διαχείρισής του έχουν λυθεί με τον ιδρυτικό νόμο των ΔΕΥΑ 1069/80.

Εύλογα δημιουργείται η έντονη ανησυχία, αλλά και η υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. η Κυβέρνηση, σε αντίθεση και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, επιχειρεί με κάθε τρόπο έμμεσο ή άμεσο να ιδιωτικοποιήσει το νερό και τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών.

 

Επισημαίνουμε ότι το φόβο για την ιδιωτικοποίηση του νερού ενισχύει και η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. να προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αναδιοργάνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και συνενώσεις των παρόχων ως αποκλειστική λύση για τη βελτίωσή του. Αυτή η αρμοδιότητα έρχεται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι είναι δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύονται από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίζουν για την ύπαρξη και τη λειτουργία τους.

 

Επίσης, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνονται στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και άλλες αρμοδιότητες, όπως είναι οι πιστοποιήσεις των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, η αξιολόγηση της διαχειριστικής τους επάρκειας, η επιβολή υπέρογκων προστίμων κ.α., ενώ η λειτουργία και η βιωσιμότητα της Ρυθμιστικής Αρχής εξαρτάται και από τα τέλη που θα εισπράττει από τις Δ.Ε.Υ.Α.. 

 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η σημερινή Κυβέρνηση προκλητικά δεν λαμβάνει υπόψη της ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταποδοτικότητα και ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό.

 

Η Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί ενώνει τις δυνάμεις της με τους εργαζόμενους στις  Δ.Ε.Υ.Α., τις δημοτικές παρατάξεις και το λαό που αντιδρούν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου αγαθού, του νερού.

 

Διεκδικούμε από την Κυβέρνηση την οικονομική στήριξη των Δ.Ε.Υ.Α., την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που εκτοξεύτηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και τη στελέχωση με προσωπικό των υπηρεσιών τους.

(δελτίο Τύπου Δημοτικής Θασιακής Κίνησης - Πάμε Μαζί)