Από την διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

 

Ανακοινώνεται

 

Ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Π.Ε. Καβάλας.