Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης 6Κ/2020 ΑΣΕΠ, θα προβεί στην πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων των έξης ειδικοτήτων:

 

1 ΠΕ Φαρμακοποιών

 

2 ΠΕ Νοσηλευτικής

 

3 ΤΕ Νοσηλευτικής

 

3 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

 

3 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

 

1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού –Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

 

Ο Διοικητής Γ.Ν. Καβάλας

 

Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος