Το «πράσινο φως», σε επένδυση της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών συστημάτων και προϊόντων ηλεκτρικής προστασίας Raycap, άναψε με απόφασή του ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

 

Η απόφαση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας στη ΒΙΠΕ Δράμας και συγκεκριμένα την κατασκευή ενός νέου βιομηχανικού κτηρίου και την αγορά νέου υπερσύγχρονου βιομηχανικού εξοπλισμού στον Δήμο Δράμας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 11,360 εκατ. ευρώ.

 

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 78,8 εκατ. ευρώ από 78,3 εκατ. ευρώ το 2019, το 82,5% προέρχεται από εξαγωγές, τα μικτά κέρδη στα 22,6 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 5,3 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ.

 

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ